Bölmə çubuğu

  • Angle Steel

    Bucaq polad

    Ekstrudat, yayma, ekstruziya, tökmə və digər proseslər vasitəsilə müəyyən möhkəmlik və möhkəmliyə malik materiallardan (məsələn, plastik, alüminium, şüşə lifi və s.) dəmir və ya poladdan hazırlanmış müəyyən həndəsə malik obyektdir.

    Bölmə poladın təsnifatı: poladın müxtəlif ərimə keyfiyyətinə görə, bölmə poladı adi bölmə poladı və yüksək keyfiyyətli bölmə poladına bölünür.Mövcud metal məhsul kataloquna görə, adi bölmə polad böyük bölmə polad, orta bölmə polad və kiçik bölmə polad bölünür.Bölmə formasına görə, adi kəsikli polad I-şüa, kanal polad, bucaq polad, H-bölmə, dairəvi polad və s.